Phân Bón Lá

I. Giấy Phép Sản Xuất Phân Hữu Cơ

Số: 0208/CGN-BVTV-PB

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp

1. Giấy Phép Sản Xuất Phân Hữu Cơ

II. Giấy Phép Sản Xuất Phân Vô Cơ

Số: 06/GP-CHC

ngày 16 tháng 01 năm 2017

Cục Hóa Chất cấp

2. Giấy Phép Sản Xuất Phân Vô Cơ

III. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Buôn Bán Phân Bón

Số: 22-18/GCN-BBP

Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp

3. Buôn bán Phân bón

IV. Quyết Định Về Việc Công Nhận Phân Bón Lưu Hành Tại Việt Nam

Số: 562/QĐ-BVTV-PB

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp

4-Quyet Dinh Luu Hanh SP Nghiep Nong

V. Cam Kết Chất Lượng Sản Phẩm

5. Cam ket chat luong san pham

VI. Thông Báo Tiếp Nhận Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy

Số: 4442/SNN-TTBVTVQLCL

Long An, ngày 09 tháng 7 năm 2019

Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn cấp

6. Thông báo tiếp nhận Hợp Quy