Tầm nhìn

- Sản phẩm của Nghiệp Nông đóng góp tích cực cho năng suất và chất lượng nông sản tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên toàn Việt Nam.
- Xây dựng Nghiệp Nông trở thành doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín, cung cấp các giải pháp hiệu quả cho ngành Nông nghiệp (Trồng trọt) và khẳng định vị thế trên thị trường.

Sứ mệnh

- Là người bạn tin cậy của nhà nông, là đối tác uy tín với khách hàng.
- Là điểm tựa tỏa sáng tài năng cho cán bộ, công nhân viên.
- Là Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

Giá trị cốt lõi

- “Sự khác biệt” : Lấy sự khác biệt về giá trị mang lại cho mọi đối tác là lợi thế cạnh tranh.
- “Uy tín” : Luôn luôn thực hiện những lời hứa, cam kết với mọi đối tác
- “Sáng tạo và ý tưởng” : Lấy ý tưởng, tính sáng tạo của cán bộ, nhân viên Công ty trong mọi hoạt động của Công ty để làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
- “Trung thực & trách nhiệm” : Lấy sự trung thực và trách nhiệm làm triết lý, bản lề cho mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất của Công ty.
- “Chất lượng & hiệu quả” : Coi chất lượng và hiệu quả của sản phẩm là cam kết vàng với khách hàng.
- “Tinh thần đoàn kết ” : Lấy tinh thần đồng đội, đoàn kết tập thể làm bệ phóng cho các hoạt động của Nghiệp Nông.

Xem Tải xuống HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIỆP NÔNG