• Khởi xuất từ ham muốn tạo ra giá trị mới cho nông sản Việt Nam trước bối cảnh: năng suất, chất lượng và đời sống người dân chưa như mong đợi.
  • Nghiệp Nông là hành trình thay đổi tư duy về nông nghiệp hướng đến phụng sự tự nhiện thông qua các kỹ thuật mới.
  • Rõ hơn một bức tranh đẹp của nông nghiệp ở đó phương kế sinh nhai phải được nâng tầm.
TẦM NHÌN

– Tạo ra các giải pháp thiết thực về nông nghiệp sạch

– Sản xuất các chế phẩm enzymé, hữu cơ, vi sinh, sinh học đạt chuẩn nhật bản.

 

SỨ MỆNH

Tạo tử tế – tăng lợi nhuận – tăng giá trị.

 

GÍA TRỊ CỐT LÕI

– Trung thực, đáng tin.

– Chất lượng, ổn định

– Không đổ lỗi

– Không sao chép