Phân bón PK bổ sung vi lượng Epnon Phos 450g/l

THÀNH PHẦN:

Phosphonate (P2O5hh) 25.5%
Soluble Potassium (K2Ohh) 5.9%
Magie (Mg) 2.4%
Chelate Cu 100 ppm
Chelate Fe 150 ppm
Chelate Zn 150 ppm
Chelate Mn 200 ppm

CÔNG DỤNG:

– SIÊU TẠO MẦM HOA

– KÍCH THÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT

– ĐẬU TRÁI TẬP TRUNG

HUỚNG DÂN SỬ DỤNG:
GIAI ĐOẠN LIỀU LƯỢNG LƯU Ý
Phục hồi cây 1 chai pha với 200 lít nước Có thể dùng với Combi
Lá già Có thể dùng với P54 hoặc MPK
Nhú cựa hóa Có thể dùng chung với Epnon CFA, Combi