Thuốc Trừ Bệnh Mancozed

THÀNH PHẦN:

Mancozeb:………………………………………………………………………800g/kg

CÔNG DỤNG:

– Hoạt chất trừ bệnh phổ rộng: THÁN THƯ, THỐI NHŨN, GHẺ TRÁI VÀNG LÁ CHÍN SỚM, LEM LÉP

HUỚNG DÂN SỬ DỤNG:
CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG
LÚA Bệnh lem lép hạt Pha 50 – 80g cho bình 16 -25 lít hay 1.5 – 2 kg/ha. Lượng nước phun từ 400 – 600 lít/ha. Thời gian cách ly 7 ngày
CÀ CHUA Bệnh mốc sương Pha 60 – 90g cho bình 16 -25 lít hay 1.5 – 2 kg/ha. Lượng nước phun từ 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh hại mới xuất hiện (khoảng 5%) . Thời gian cách ly 7 ngày