I. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Phân Bón Số: 0208/GCN-BVTV-PB Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp 1. Giấy Phép Sản Xuất Phân Hữu Cơ
II. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Buôn Bán Phân Bón Số: 22-18/GCN-BBP Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp 2. Buôn bán Phân bón
III. Cam Kết Chất Lượng Sản Phẩm 3. Cam ket chat luong san pham
IV. Quyết Định Về Việc Công Nhận Phân Bón Lưu Hành Tại Việt Nam Số: 562/QĐ-BVTV-PB Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp 4-Quyet Dinh Luu Hanh SP Nghiep Nong
V. Thông Báo Tiếp Nhận Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy Số: 4507/SNN-TTBVTVQLCL Long An, ngày 12 tháng 7 năm 2019 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn cấp 5. Hợp Quy
VI. Phân Tích 6. Phân tích
Oops...
Slider with alias slider 2 not found.