Bộ đôi Epnon Metalaxyl H2O & Epnon Phos 600

THÀNH PHẦN:

Metalaxyl: 250g/l
Lân hữu hiệu: 40,7%
Sắt 500mg/l
Kali hữu hiệu: 5,3%
Kẽm 500mg/l
Molipđen 100mg/l

CÔNG DỤNG:

  • Epnon Metalaxyl H2O & Epnon Phos 600 có tác dụng phòng trừ bệnh phổ rộng, lưu dẫn mạnh, hiệu lực kéo dài.
  • Phòng trị: xì mủ, nứt thân, khô ngọn, thối trái
  • Tăng sức đề kháng, phòng vệ tổng hợp và kích kháng chủ động.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Epnon Metalaxyl H2O 250ml  & Epnon Phos 600 250ml pha cho 1 phuy. Lượng nước phun 600 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. Thời gian cách ly: 7 ngày