BOCA Dưỡng Trái

THÀNH PHẦN:

Total nitrogen (Nts)15g/l
Phosphorus (P2O5hh)15 g/l
Potassium (K2Ohh)15 g/l
Calcium oxide (Cao)100 g/l
Boron Trioxide (B2O3)50 g/l
Manganese (Mn)200 ppm
Zinc (Zn)100 ppm
Copper (Cu)500 ppm
Iron(Fe)50 ppm

CÔNG DỤNG:

– Lớn nhanh, chống rụng hoa, rụng trái.

– Lớn trái, bóng trái, cơm dày, hạt lép, trái đồng đều, tròn trái, lớn múi, nở gai.

– Cơm chắc, ngọt thơm, màu đẹp, vỏ mỏng, vỏ sáng màu.

– Tránh méo trái, thối rữa, giúp bảo quản sầu riêng được lâu sau thu hoạch.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
GIAI ĐOẠNLIỀU LƯỢNGDÙNG CHUNG ĐƯỢC VỚI
Cây nhú mắt cua, dưỡng hoa, dưỡng trái, mưa nhiều, rụng hoa, rụng trái. Hoặc dùng trước xả nhị 3 ngày, sau xả nhị 3 ngày, các đợt tỉa hoa, các đợt tỉa trái.1.5 ml pha với 1 lít nước. Chai 300ml pha với 200 lít nước.Combi Liquid “VI LƯỢNG”, Ferti Beer “NUÔI TRÁI”, Epnon K36 “VÔ CƠM”, VIKA “CHẶN ĐỌT”, Ferti Shrimp “PHÓNG ĐỌT”