Thuốc trừ bệnh CANVIL PRO 5SC: Đặc trị đốm vằn, lem lép, thán thư

THÀNH PHẦN:

Hexaconazone 50gr/lit
(NƯỚC MÀU HỒNG)

CÔNG DỤNG:

 • Đặc trị đốm vằn, lem lép hạt trên lúa; chặn đọt trên sầu riêng; đốm nâu, thán thư trên thanh long.
 • Cứng cây, xanh lá, tuột lá chân, xanh lá đòng

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Trị khô vằn

 • Liều lượng:
   • 0.8 – 1 lít/ha
   • Pha 30-40 ml/bình 25 lít
 • Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ha
 • Thời điểm: Phun thuốc khi bệnh xuất hiện