Chất phụ trợ nông nghiệp HOVY Plus

THÀNH PHẦN:

Surfactan trisiloxane polyether 30%

CÔNG DỤNG:

– Tăng hiệu lực thuốc BVTV
– Loan trải mạnh, thâm sâu nhanh
– Lưu dẫn kéo dài
– Kích thích mở khí khổng

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Pha 5-7ml cho bình 25 lít nước.
  • Thời gian cách ly: dựa theo thuốc chính cần phun xịt.