Chất phụ trợ trong nông nghiệp Epnon Plus

THÀNH PHẦN:

Surfactan trisiloxane polyether 30%

CÔNG DỤNG:

– Tăng hiệu lực thuốc sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, phân bón lá
– Loan trải mạnh, thâm sâu nhanh
– Lưu dẫn kéo dài
– Kích thích mở khí khổng
– Tăng hiệu quả tối đa với hình thức phun bằng máy bay

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều dùng: 7ml cho 50-75 lít nước
  • Thời gian cách ly: dựa theo thuốc chính cần phun xịt.