Chuyên Đạo Ôn: Đặc trị đạo ôn lá, cổ bông

THÀNH PHẦN:

Isoprothiolane 40%
Kasugamycin 2%

CÔNG DỤNG:

– Đặc trị đạo ôn lá, cổ bông.
– Ngừa bạc lá, lép vàng vi khuẩn nhờ 2% hoạt chất Kasugamycin

HUỚNG DÂN SỬ DỤNG:
  • Dịch hại : Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông
  • Cách pha: 01 gói 50g/ bình 25 lít hoặc 8 gói/ phuy 200 lít.
  • Lượng dùng: 20-24 bình/ ha
  • Thời điểm phun: Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-10% (khi bệnh chớm xuất hiện)