Dinh Dưỡng Mới Siêu to Củ

THÀNH PHẦN:

Total nitrogen (N)9%
Available phosphate (P2O5)4%
Soluble potassium (K2O)6%
Chiết xuất tảo biển (HC)3.5%
Boron (B)500 ppm
Manganese (Mg)500 ppm
Zinc (Zn)500 ppm
Copper (Cu)500 ppm
Phụ gia các chất đặc biệt vừa đủ100%

CÔNG DỤNG:

– Hạn chế rễ bông, tập trung xuống củ, giúp củ lớn nhanh, phát triển đồng đều.

– Khoai tăng kích cỡ, màu sắc tươi, đẹp mã, cân nặng.

– Tăng quang hợp, tạo nhiều tinh bột, hạn chế hiện tượng xơ củ.

– Giảm thối rễ, thối củ, sượng củ, sùng hà.

– Thu hoạch bảo quản được lâu.

– Sử dụng chế phẩm là kỹ thuật và giải pháp tăng năng suất vượt trội, tăng phẩm chất củ, tăng lợi nhuận kinh tế.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây trồngLiều lượng
– Khoai lang – Khoai mỡ, khoai sắnChai 1 lít pha cho 2 – 4 phuy
Sử dụng định kỳ 10 -15 ngày 1 lần trong suốt quá trình canh tác để đạt được hiệu quả năng suất cao nhất.