EPNON 9-4-6 Phóng Đọt

THÀNH PHẦN:

Total Nitrogen(Nts)9%
Phosphonate(P2O5hh)4%
Soluble Potassium (K2Ohh)6%
Organic (Hữu cơ)3.5%
Chelate Zn500 ppm
Chelate Cu500 ppm
Boron (B)500 ppm

CÔNG DỤNG:

– TẠO ĐỌT, PHÓNG ĐỌT, MẬP CHỒI

– DÀY LÁ, LỚN CÀNH, MẬP THÂN

* DÙNG KHI CÓ NHU CẦU Phóng đọt, đi đọt, làm đọt, tạo đọt, mập đọt, dài đọt, lớn trái, phát triển cành.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY TRỒNGLIỀU LƯỢNG
1. Cây ngắn ngày: Rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, cây đậu, lúa, bắp… 2. Cây lâu năm: Sầu riêng, thanh long, chanh dây, cam, chanh, quýt, bưởi, xoài, chôm chôm, mận, vú sữa, mãng cầu, bơ.– Cây trưởng thành Pha 500ml với 200 lít nước. – Cây nhỏ, cây vườn ươm, dưa leo, cà chua, bầu bí pha lượng nước gấp đôi từ 20 – 25ml cho bình từ 16 – 20 lít. – Dùng 400 – 1.000 lít nước phân/ha/lần. Dùng cách nhau 3 – 15 ngày/ lần.