EPNON C M Z

THÀNH PHẦN:

Chelate Ca10.71%
Chelate Zn38.000 ppm

CÔNG DỤNG:

– LỚN NHANH, CHỐNG RỤNG HOA, RỤNG TRÁI.

– LỚN TRÁI, BÓNG TRÁI, CƠM DÀY, HẠT LÉP, TRÁI ĐỒNG ĐỀU, TRÒN TRÁI, LỚN MÚI, NỞ GAI.

– CƠM CHẮC, NGỌT THƠM, MÀU ĐẸP, VỎ MỎNG, VỎ SÁNG MÀU.

– DÀY LÁ, XANH LÁ, CHỐNG CHẾT NGỌN.

– CHỐNG NỨT TRÁI, GHẺ TRÁI, NÁM TRÁI.

– TRÁNH MÉO TRÁI, THỐI RỮA, GIÚP BẢO QUẢN TRÁI CÂY ĐƯỢC LÂU SAU THU HOẠCH.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Sử dụng cho tất cả các giai đoạn của cây: Ra hoa, nuôi trái, phục hồi cây. Định kỳ 15 – 30 ngày/lần.

– Lượng dùng: Pha 50ml với 25 lít nước.

– Có thể hỗn hợp với: EPNON COMBI, EPNON K36 VÔ CƠM, EPNON CFA, EPNON VITA AMIN, VIKA CHẶN ĐỌT, EPNON KHUMATE, EPNON N30, EPNON ZN15, THUỐC TRỪ BỆNH, THUỐC TRỪ SÂU.