Thuốc trừ bệnh EPNON METALAXYL H20 25EC

THÀNH PHẦN:

Metalaxyl 250g/l

CÔNG DỤNG:

  • Phòng trừ bệnh phổ rộng, lưu dẫn mạnh, hiệu lực kéo dài.
  • Metalaxyl ở dạng nước nên dễ pha và khả năng xâm nhập, di chuyển của thuốc nhanh trong các tế bào của cây, hiệu quả rất cao đối với các loại nấm bệnh.
  • Đặc biệt hiệu quả cao khi phối trộn với dòng lân Phosphonate.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 0,35% (chai 250ml pha cho 1 phuy)
  • Lượng nước phun: 600 – 800 lít/ha
  • Thời điểm: Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 – 10%
  • Thời gian cách ly: 7 ngày