Epnon NuTri Bí Kíp Nuôi Trái

THÀNH PHẦN:

Total nitrogen (Nts)9%
Phosphate (P2O5hh)4%
Potassium (K2Ohh)6%
Boron (B)500ppm
Chelate Zn150ppm
Chelate Fe150ppm
Chelate Mn150ppm
Chelate Cu150ppm
Bổ sung: Enzyme; Amino từ bia ( Arginine; Lysine; Glutamic; Tyrosline; Methionine; Glysine; Alanine; Aspatic; Cystine; Histidine; Threonine; Isoleucine; Leucine; Phenylalanine; Proline; Tryptophan; Valaline… )

 

CÔNG DỤNG:

– CUNG CẤP NHANH DINH DƯỠNG NUÔI TRÁI.

– CUNG CẤP ĐỦ, CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG.

– LỚN TRÁI NHANH, BÓNG DA, ĐẶC RUỘT

– NỞ GAI, DÀY CƠM, MÚI THƠM, NẶNG KÝ.

– ĐỀU TRÁI, NHIỀU MÚI, TẠO TRÁI NHƯ Ý.

– KHỎE CÂY, SUNG SỨC, NUÔI TRÁI DỄ DÀNG.

– TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG RỤNG TỐT.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CHO CÂY ĂN TRÁI: – Sử dụng sau đậu trái 30ngày đến khi thu hoạch.

– Lượng dùng: Pha 50ml với 25 lít nước.

– Có thể hỗm hợp với EPNON CMZ, EPNON COMBI, EPNON K36 VÔ CƠM, EPNON KHUMATE, THUỐC TRỪ BỆNH, THUỐC TRỪ SÂU