Epnon NuTri Chanh dây

THÀNH PHẦN:

Total Nitrogen (Nts)4.1%
Phosphonate (P2O5hh)3.9%
Potassium (K2Ohh)10%
Oganic (Hữu cơ)4.5%
Boron (B)150 ppm
Chelate Zn150 ppm
Chelate Fe150 ppm
Chelate Mn150 ppm
Chelate Cu150 ppm
Bổ sung: Enzyme; Amino từ bia (Arginine; Lysine; Glutamic; Tyrosine; Methionine; Glysine; Alanine; Aspatic; Cystine; Histidine; Threonine; Isoleucine; Leucine; Phenylalanine; Proline. Tryptophan; Valaline …).

CÔNG DỤNG:

Là phân bón gel thế hệ mới, chứa các thành tố dinh dưỡng an toàn. Mang giá trị gia tăng cho nông sản và người dùng.

Tác dụng thực tế trên cây CHANH DÂY:

+ CHỐNG KHÔ ĐEN ĐẦU BÔNG, NGHẸN ĐẦU RỒNG

+ NUÔI TRÁI LỚN NHANH, CHỐNG RỤNG TRÁI, THỐI TRÁI

+ LỚN TRÁI, BÓNG TRÁI, MỎNG VỎ,

+ CHẮC RUỘT, ĐẦY CƠM, NẶNG KÝ

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Dùng trong giai đoạn dưỡng bông, dưỡng trái

– Dùng định kỳ 7 -10 ngày/lần.

– Pha 25ml/bình 25 lít.

– Có thể kết hợp được với thuốc BVTV.