Epnon NuTri Xoài

THÀNH PHẦN:

Total Nitrogen (Nts)4.1%
Phosphonate (P2O5hh)3.9%
Potassium (K2Ohh)10%
Oganic (Hữu cơ)4.5%
Boron (B)150 ppm
Chelate Zn150 ppm
Chelate Fe150 ppm
Chelate Mn150 ppm
Chelate Cu150 ppm
Bổ sung: Enzyme; Amino từ bia (Arginine; Lysine; Glutamic; Tyrosine; Methionine; Glysine; Alanine; Aspatic; Cystine; Histidine; Threonine; Isoleucine; Leucine; Phenylalanine; Proline. Tryptophan; Valaline …).

CÔNG DỤNG:

Là phân bón gel thế hệ mới, chứa các thành tố dinh dưỡng an toàn. Mang giá trị gia tăng cho nông sản và người dùng.

Tác dụng thực tế trên cây XOÀI:

+ LỚN TRÁI CỰC NHANH.

+ LÊN MÀU DA ĐẸP.

+ ĐẶC RUỘT, NHỎ HẠT.

+ NẶNG KÝ, THƠM NGON.

+ BẢO QUẢN LÂU HƠN SAU THU HOẠCH.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY ĐẬU TRÁI 30 NGÀY ĐẾN THU HOẠCH. DÙNG ĐỊNH KỲ 7 – 10 NGÀY/ LẦN. Pha 40 ml/bình 25 lít.