Epnon P54 Phân Hoá Mầm Hoa - Ra Hoa

THÀNH PHẦN:

Total nitrogen(Nts)10%
Hosphorous(P2O5hh)54%
Potassium(K2Ohh)8%
Bổ sung: ACID AMIN ra hoa

CÔNG DỤNG:

SIÊU TẠO MẦM HOA

TẠO MẦM HOA TẬP TRUNG

SIÊU KÍCH RA HOA

RA HOA ĐỒNG LOẠT

ĐẬU TRÁI TẬP TRUNG

KHỎE CÂY, CHỐNG KIỆT SỨC SAU XẢ NHỊ

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY TRỒNGGIAI ĐOẠNLIỀU LƯỢNGDÙNG CHUNG ĐƯỢC VỚI
SẦU RIÊNGLá già (cơi đọt thứ 3 chuyển màu lụa)3g pha với 1 lít nước. Gói 600g pha với 200 lít nước.ZINBO “RA HOA – ĐẬU TRÁI” PHOS 600 “ PHÒNG TRỪ PHYTOPHTHORA”, “VI LƯỢNG”, Epnon BoCa “DƯỠNG TRÁI”
Nhú mắt cua
Ra hoa đều
Trước xả nhị 3 ngày

Dùng từ khi lá già (cơi đọt thứ 3 chuyển màu lụa) đến khi đậu trái xong