Chất phụ trợ EPNON THẤM SÂU 30S

THÀNH PHẦN:

Surfactan trisiloxane polyether : 30%

CÔNG DỤNG:

  • Loang trải, thấm sâu sau 30 giây
  • Tăng hiệu lực thuốc BVTV, PBL
  • Hạn chế rửa trôi khi gặp mưa

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 40 ml/200 – 250 lít nước.
  • Thời gian cách ly: theo thuốc chính