EPNON Vua Kiến Hiệu Cuốn Lá

THÀNH PHẦN:

Chlorfenapyr24%
Lambda-cyhalothrin5%
Phụ gia vừa đủ 100%

CÔNG DỤNG:

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG: