HV MAN XANH: Diệt nhanh vết bệnh

THÀNH PHẦN:

Mancozeb 800g/kg

CÔNG DỤNG:

– Thuốc có phổ tác dụng rộng trừ nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng như: thán thư xoài, thanh long, ớt; Sẹo, ghẻ trên cam quýt; gỉ sét, đốm nâu trên rau… Vàng lá, lem lép hạt trên lúa.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Liều lượng: 2kg/ha

Lượng nước phun 400-600 lít/ha

Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%