Thuốc trừ bệnh MANCO FUJI VÀNG 800WP

THÀNH PHẦN:

Mancozeb 800g/kg

Phụ gia đặc biệt 200g/kg

CÔNG DỤNG:

– Thuốc có phổ tác dụng rộng trừ nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng như: thán thư vải, xoài, thanh long, ớt; Sẹo, ghẻ trên cam quýt; gỉ sét, đốm nâu trên rau… Vàng lá, lem lép hạt trên lúa.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 0.18 – 0.20%
  • Thời gian cách ly: 7 ngày
  • Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện.