NuTri Lúa

THÀNH PHẦN:

Total Nitrogen (Nts)4.1%
Phosphonate (P2O5hh)3.9%
Potassium (K2Ohh)10%
Oganic (Hữu cơ)4.5%
Boron (B)150 ppm
Chelate Zn150 ppm
Chelate Fe150 ppm
Chelate Mn150 ppm
Chelate Cu150 ppm
Bổ sung: Enzyme; Amino từ bia (Arginine; Lysine; Glutamic; Tyrosine; Methionine; Glysine; Alanine; Aspatic; Cystine; Histidine; Threonine; Isoleucine; Leucine; Phenylalanine; Proline. Tryptophan; Valaline …).

CÔNG DỤNG:

Là phân bón gel thế hệ mới, chứa các thành tố dinh dưỡng an toàn. Mang giá trị gia tăng cho nông sản và người dùng. Tác dụng thực tế trên cây lấy hạt:

+ Cây cứng thân, chống ngã lúa.

+ Lá dày, bộ lá đòng siêu khỏe.

+ Trổ thoát nhanh, đòng mập, bông dài, mang nhiều hạt.

+ Tăng số hạt chắc, vô gạo nhanh, đầy gạo tới cậy.

+ Sáng hạt, bóng vỏ, tươi màu, chắc gạo, nặng ký.

+ Cây lúa khỏe, tăng sức kháng, lúa ít bị gãy cổ gié.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng: Lúa, bắp, mè, các loại đậu …

Lượng dùng:

– Trước trổ 7 ngày.

– Sau trổ 7 ngày.

– Tượng hạt.

– Chín sáp.

– Pha 50 ml/bình 25 lít.