Phân bón Amino Hồ Vy

THÀNH PHẦN:

Acid amin10%
N – P – K6 – 6 – 6
Bo25.000ppm
Fe325ppm
Zn150ppm
Mn158ppm
Cu110ppm
Mo370ppm
pH206,5
Tỷ trọng1,25

CÔNG DỤNG:

– Cung cấp đầy đủ vi lượng dưới dạng Amino
– Khắc phục hiện tượng xoăn lá, vàng lá, thối trái, rụng hoa
– Cây ra hoa đồng loạt, tăng sức kháng, tăng năng suất

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1/ Cây trồng: Chè, rau, hoa, cây ăn trái, nhãn, vải, xoài, cây công nghiệp ngắn ngày , dài ngày, chối, cây có múi.

  • Liều lượng: 1ml/2 lít nước.
  • Phu hoặc tưới gốc định kỳ 7-10 ngày/lần.