Phân bón Epnon Phos 450g/l: Tăng cường sức sống

THÀNH PHẦN:

Lân hữu hiệu : 25,5%
Kali hữu hiệu: 5,9%
Magie (Mg): 2,4%
Kẽm (Zn): 150 mg/l
Đồng (Cu): 100 mg/l
Sắt (Fe): 150 mg/l
Mangan (Mn): 200 mg/l

CÔNG DỤNG:

– Giúp ra rễ cực mạnh, mầm khỏe, đặc biệt hạ phèn đất.
– Giảm lượng phân bón lót.
– Giúp bung lá, bung rễ, cây lúa xanh khỏe.
– Giúp chồi chính phát triển nhiều chồi phụ.
– Giúp xanh lá đòng, đòng to, trổ thoát hàng loạt.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Nguồn nguyên liệu sản phẩm được tư vấn bởi cty Atlantic USA

Thời điểm sử dụng

Liều lượng

Từ 0 – 7 ngày sau sạ

40 – 50ml/25 lít
Từ 7 – 25 ngày sau sạ

50 – 60ml/25 lít

Từ 40 ngày đến trổ

40 – 50ml/25 lít