Phân bón L-K40: Vô gạo Epnon

THÀNH PHẦN:

Nts3%
P2O5hh5%
K2Ohh40%
Độ ẩm5%
Fe dạng Chelate200mg/kg
Zn dạng Chelate100mg/kg
Mn dạng Chelate100 mg/kg
Cu dạng Chelate120 mg/kg
Bo500 mg/kg

CÔNG DỤNG:

– Tăng năng suất lúa, lá đòng xanh, kích trổ
– Tăng số lượng hạt, chín đều, giảm lép lửng
– Vô gạo nhanh, nặng ký.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Trên Lúa: Thời điểm lúa phơi màu, ngậm sữa, cong trái me. Hoặc áp dụng định kỳ 15 ngày/lần từ lúc trổ đến chín đều.

  • Liều lượng: 20-50g/20 lít. 600-1000 lít/ha

Trên Bắp (Ngô). Cây họ Đậu, Mè (Vừng): Khi bắt đầu tượng hạt.

  • Liều lượng: 20-50g/20 lít. 600-1000 lít/ha