Phân Bón Trung Vi Lượng Epnon Bo Sữa 10+

THÀNH PHẦN:

Boron(B)9500ppm(10.5g/l)
Total nitrogen(N)2.7%(30g/l)
Available phosphonate(P2O5)2.7%(30g/l)
Soluble potassium (K2O)1.8%(20g/l)
Organic (hữu cơ)1%
Phụ gia: Chất đặc hiệu vừa đủ100%

CÔNG DỤNG:

Đáp ứng nhu cầu cực trọng trong giai đoạn hình thành trái non, tia củ. Khắc phục hiện tượng thối cuống, rụng trái non, nứt trái, nám trái, thối trái, teo trái, thối củ, sượng củ.

– Cà phê, Tiêu: Chặn đứng ngay lập tức hiện tượng rụng gié, rụng hoa, rụng trái, trái lớn nhanh, mỏng vỏ chắc nhân, nặng ký.

– Rau màu lấy quả, củ: To trái, to củ, đẹp mã.

– Cây ăn trái: Trái lớn, nhanh chín, tăng màu sắc, tăng vị ngọt, ít bầm khi vận chuyển.

* ĐẶC ĐIỂM: Là dạng phân bón có hàm lượng Boron (B) hữu hiệu cao tồn tại ở dạng dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng cho cây trồng.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY TRỒNGLIỀU LƯỢNGTHỜI ĐIỂM SỬ DỤNG
Cà phê, hồ tiêu Ca cao, điều…Chai 1 lít pha với 400 – 600 lít nước (2 – 3 phuy)–          Khi hình thành trái non

–          Khi trái đang lớn

–          Phun ướt đẫm đều quanh tán cây trồng vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát