Phân Bón Vi Lượng EPNON METHA BO Dịch Humate

THÀNH PHẦN:

Boron (B)10.500 ppm
Bổ sung các thành phần khác như: Nitrogen, Potassium, Dịch Humate, Vitamin, Fe, Cu, Zn, Mg, kích thích tố tự nhiên.

 

CÔNG DỤNG:
HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây ăn trái1 can 20 lít pha với 2.000 lít nước, tưới ướt đất quanh tán
Cây công nghiệp
Rau, hoa