Phân Bón Vi Lượng Epnon Bo Sữa 10+ Sửa Tướng Sầu Riêng

THÀNH PHẦN:

Boron (B)9500ppm (10.5g/l)
Total nitrogen (N)2.7% (30g/l)
Available phosphonate (P2O5)2.7% (30g/l)
Phụ gia: Chất đặc hiệu vừa đủ100%

CÔNG DỤNG:

Là dạng dinh dưỡng chuyên dùng tạo hoa, nuôi hoa, tạo trái, nuôi trái và chống rụng hoa trái. Dễ hấp thu, hiệu lực nhanh, và rất mát cây.

– Tạo hoa dài, mập, phấn nhiều, nhuỵ khoẻ.

– Rút ngắn thời gian nở của hoa đực và hoa cái.

– Sửa tướng tròn đều, chống méo, vẹo, nhiều múi.

– Trái lớn nhanh, lớn đồng đều.

– Đặc biệt dừng rụng nhanh, ngừa rụng cực kì hiệu quả.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Nên dùng ở các thời kỳ sau:

– Mắt cua vừa nhú.

– Sau nhú mắt cua 10-15 ngày.

– Trước xổ nhị 1 – 3 ngày.

– Sau xổ nhị 3 – 5 ngày.

– Chống rụng và sửa tướng: dùng định theo các đợt tỉa trái hoặc định kỳ 7 – 10 ngày 1 lần từ khi xổ nhị đến khi trái 6 tuổi.

Liều lượng: Chai 1 lít pha với 400 lít nước (2 phuy)