Phân Bón Vi Lượng Humic Hữu Cơ

THÀNH PHẦN:

Boron (B)1.900 ppm
Iron (Fe)15.000 ppm
Canxi (Ca)11.42%
Magnesium (Mg)200 ppm
Độ ẩm1%

CÔNG DỤNG:

– RA RỄ CỰC MẠNH – GIẢI ĐỘC HỮU CƠ.
– TO LÁ – DÀY LÁ – TRẮNG CỌNG
– MẬP CHỒI – TO THÂN – NHIỀU NHÁNH – NHIỀU BÔNG
– HẠ PHÈN – KHỬ MẶN – KHỬ CHUA.
– CỨNG CÂY – CHỐNG RỤNG – CHỐNG ĐỔ
– TĂNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN.

 

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG
– RẢI GỐC: Có thể dùng riêng lẻ hoặc trộn bón.
+ Cây ngắn ngày: 1 kg dùng cho 5 công (5.000m2)
+ Cây lâu năm ( cây ăn trái): 1 kg dùng cho 50 – 100 gốc.
– Ủ PHÂN XANH, PHÂN CHUỒNG VÀ XÁC BÃ THỰC VẬT KHÁC: 1 kg dùng ủ cho 2 – 4 khối phân.