Phân hữu cơ vi sinh Saitama JP Bacteria Trichoderma

THÀNH PHẦN:

Trichoderma sp

Trichoderma virride

Trichoderma harzianum

Trichoderma polysporum

1×106
Vi sinh vật cố định đạm

Azotobacter

Actinomyces

Cyanobacterium

Rhyzobium

Paenibacillus polymyxa

1×106
Vi sinh vật phân giải lân

Bacillus niger

Bacillus megaterium

Pseudomnas

1×106
chất hữu cơ15%
Độ ẩm30%
Phụ gia: chất xúc tác làm bùng phát vi sinh vật hữu ích

CÔNG DỤNG:

1. Bí kíp hàng đầu để ủ phân: Bà con tự sản xuất phân bón hữu cơ từ vỏ cà phê, vỏ bắp, vỏ trấu, gié tiêu, xơ dừa, mùn cưa, cây bèo, rơm rạ, bã đậu , cây đậu, xác các loại…. phân bò, phân heo, phân gà, phân cút, phân dê và các loại phân động vật khác.

2. Chuyên gia xử lý đất: Xử lý đất nhiễm hóa chất, chất độc hóa học, phân bón hóa học, nhiễm mặn, nhiễm phèn. Khắc tinh đối với các đối tượng gây hại, phòng trị: cháy bìa lá, khô ngọn , thối trái, nứt thân, xì mủ, lở cổ rễ, chết cây con, chết ẻo, vàng lá, sượng dây, chết nhanh, chết chậm, tháo đốt, tuyến trùng.

3. Đưa trực tiếp các chủng vi sinh có lợi vào đất, tạo tiền đề nâng cao sức sản xuất của đất: Giảm thiểu tối đa nguồn bệnh hại phát sinh từ đất, phòng triệt để bệnh hại cho cây theo hướng hữu cơ vi sinh.

4. Biến lượng rơm rạ trên ruộng thành phân bón: Phân hủy than, gốc rạ nhanh chóng. Tạo ra phân bón, ngừa ngộ độc axít hữu cơ do rơm rạ tạo ra.

5. Tái tạo hệ vi sinh: Tạo ra quần xã vi sinh hữu ích cộng sinh vùng rễ, bảo vệ rễ tối đa, bảo vệ nguồn tài nguyên đất trồng theo hướng an toàn nhất.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dùng cho mọi đối tượng cây trồng, dùng tốt với tất cả các loại đất trồng. Thích hợp nhiều giai đoạn như: Vườn ươm, bón lót, bón thúc.

  1. Sản phẩm này còn được sử dụng để ủ phân vi sinh 1: Sản xuất phân bón: 1 kg dùng sản xuất 2 – 4 khối cơ chất (vỏ cà phê, vỏ bắp, vỏ trấu, gié tiêu, xơ dừa, mùn cưa cây bèo, rơm rạ, bã đậu , cây đậu, xác các loại…. phân bò, phân heo, phân gà, phân cút, phân dê và các loại phân động vật khác.)
  2.  Xử lý đất: Trộn đều với đất cần xử lý hoặc trộn với các chất hữu cơ hoai mục để bón. 1 kg dùng cho 500 – 1000 mét vuông đất trồng.
  3.  Phân hủy rơn rạ tại ruộng: Rải ( sạ, phun ) trực tiếp lên mặt ruộng. 1 kg dùng cho 1.000 mét vuông.