RỬA BÔNG 250SC trừ bệnh lem lép hạt vượt trội

THÀNH PHẦN:

Azoxystrobin 250 g/l

CÔNG DỤNG:

– Rửa bông250SC có công thức phối trộn đặc biệt giúp trừ bệnh lem lép hạt hiệu quả vượt trội.
– Rửa bông250SC có phổ tác dụng rộng trừ nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: thán thư, xoài, thanh long, ớt; đốm vòng cà chua, mốc sương khoai tây; sẹo, ghẻ trên cam quýt, gỉ sắt đốm nâu trên rau.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 0,4 lít/ha
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha
  • Thời gian cách ly: 7 ngày