Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng EPNON CÂY BONSAI 15WP

THÀNH PHẦN:

Paclobutrazol 15%w/w

Chất mang phụ gia: 85%w/w

CÔNG DỤNG:

Sản phẩm EPNON BONSAI là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng. Thuốc được hấp thu qua rễ, thân lá. Làm tăng khả năng đẻ nhanh, thân ra ngắn lại, cây lúa cứng cáp, chống đỗ ngã, phân hóa đòng nhanh, đòng to, mập bông. Kích thích phân hóa mầm hoa, thúc đẩy hoa ra nhanh, mạnh, tập trung chặn dây, kích thích quá trình tạo củ.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Sản phẩm phù hợp với các loại cây trồng đa dạng:

  • Lúa: Liều lượng 0,5-0,6kg/ha. Phun 20-25 ngày hoặc 40-45 ngày sau khi sạ, lượng nước 400 lít/ha.
  • Lạc (đậu phộng): Liều lượng 0,5-0,6kg/ha. Phun thời điểm lạc đang trổ hoa nhiều, lượng nước 400-600 lít/ha.

Khối lượng tịnh: 1kg