ACO ONE 400EC: Đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa

THÀNH PHẦN:

  • ACO ONE 400EC_100ml: Isoprothiolane 400g/l
  • ACO ONE 400EC_480ml: Fennoxanil: 200g/l; Hexaconazole: 50g/l

CÔNG DỤNG:

Đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 1.2 – 1.5 lít / ha
  • Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ha
  • Phun thuốc khi bệnh xuất hiện.