CANVIL PRO 5SC: Đặc trị đốm vằn, lem lép, thán thư, đốm nâu

THÀNH PHẦN:

Hexaconazone 50gr/lit
(NƯỚC MÀU HỒNG)

CÔNG DỤNG:

– Đặc trị đốm vằn, lem lép hạt trên lúa; chặn đọt trên sầu riêng; đốm nâu, thán thư trên thanh long.
– Cứng cây, xanh lá, tuột lá chân, xanh lá đòng

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Trị khô vằn
  • Liều lượng: 0.8 – 1 lít/ha
  • Pha 30-40 ml/bình 25 lít
  • Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha
  • Phun thuốc khi bệnh xuất hiện