Thuốc trừ bệnh EPNON HEXA Zinc+

THÀNH PHẦN:

Hexaconazole: 50g/lít

Phụ gia vừa đủ: 100%

CÔNG DỤNG:

Sản phẩm có tác dụng nội hấp, lưu dẫn mạnh. Khi phun thuốc được lá, thân, rễ hấp thu và di chuyển lên xuống bên trong cây.

Gây ức chế sự xâm nhập của nấm bệnh khô vằn trên lúa. Có khả năng phòng trừ nấm bệnh rất cao, hiệu lực kéo dài.

Có tác dụng làm khô nhanh vết bệnh, dưỡng cây, mát bông, xanh lá, cứng lá đồng và sạch lá chân.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Sản phẩm được đăng ký chính thức: Khô vằn trên lúa.
  • Liều lượng: 0,8 – 1 lit/ha.
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lit/ha.
  • Thời điểm phun: Khi bệnh mới xuất hiện.
  • THỜI GIAN CÁCH LY: 7 NGÀY