Thuốc trừ bệnh EPNON HEXAZINC 5SC

THÀNH PHẦN:

  • Hexaconazole: 50g/lít
  • Phụ gia vừa đủ: 100%

CÔNG DỤNG:

  • Sản phẩm có tác dụng nội hấp, lưu dẫn mạnh. Khi phun thuốc được lá, thân, rễ hấp thu và di chuyển lên xuống bên trong cây.
  • Gây ức chế sự xâm nhập của nấm bệnh khô vằn trên lúa. Có khả năng phòng trừ nấm bệnh rất cao, hiệu lực kéo dài.
  • Có tác dụng làm khô nhanh vết bệnh, dưỡng cây, mát bông, xanh lá, cứng lá đồng và sạch lá chân.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Sản phẩm được đăng ký chính thức: Khô vằn trên lúa.
  • Liều lượng: 0,8 – 1 lit/ha.
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lit/ha.
  • Thời điểm phun: Khi bệnh mới xuất hiện.
  • THỜI GIAN CÁCH LY: 7 NGÀY