Thuốc trừ bệnh HOVYHELP 400SC BỤI LÚA

THÀNH PHẦN:

  • Azoxystrobin 250g/l
  • Difenoconazole 150g/l

CÔNG DỤNG:

Đặc trị Lem lép hạt, đạo ôn trên lúa.

Là thuốc trừ bệnh nội hấp & lưu dẫn mạnh. Diệt nấm bệnh bằng 2 cách: ngăn cản sự hình thành ATP ở ty thể & ức chế tổng hợp Ergosterol giúp kiểm soát bệnh hại hiệu quả.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Lem lép hạt: pha 25 ml/bình 25 lít. Phun khi lúa trổ lẹt xẹt và phun lặp lại khi lúa trổ đều.
  • Đạo ôn lúa: pha 25 ml/bình 25 lít. Phun khi bệnh 5 – 10%. Liều lượng: 0,4 – 0,5 lít/ha.
  • Lượng nước: 400 – 500 lít/ha.
  • Thời gian cách ly: 10 ngày.
  • Thể tích thực: 240ml