HOVYHELP 400SC BỤI LÚA: Đặc trị lem lép hạt, đạo ôn

THÀNH PHẦN:

Azoxystrobin 250g/l
Difenoconazole 150g/l

CÔNG DỤNG:

– Là thuốc trừ bệnh lưu dẫn hiệu quả cao, đặc trị lem lép hạt (lép vàng, lép đen), đạo ôn,…
– Tác dụng xanh lá cứng cây, giúp hạt lúa sạch bệnh sáng bóng, lá đòng xanh và dày.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dịch hại: Lem lép hạt

  • Cách sử dụng: Pha 25ml/ bình  25 lít. Phun khi lúa trổ lẹt xẹt và phun lặp lại khi lúa trổ đều.

Dịch hại: Đạo ôn

  • Cách sử dụng: Pha 25ml/bình 25 lít. Phun khi tỷ lệ bệnh 5-10%.

Thể tích thực: 240ml