Thuốc trừ bệnh SinStar 250SC

THÀNH PHẦN:

Azoxystrobin 250g/l

CÔNG DỤNG:

Thuốc trừ bệnh SinStar 250SC là thuốc trừ bệnh lưu dẫn, di chuyển trong các mạch dẫn cây trồng dễ dàng, nhanh chóng. Ngăn chặn sự hình thành & nảy mầm của bào tử nấm bệnh. Đồng thời ngăn chặn sự phát triển của sợi nấm làm khô bông,…giúp trừ bệnh nhanh & triệt để.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Sinstar 250SC được đăng ký trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa.

  • Liều lượng: 0,4 lít/ha.
  • Liều lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
  • Thời gian cách ly: 7 ngày