Thuốc trừ cỏ Bò Tót 550EC_450ml

THÀNH PHẦN:

Butachlor 275g/l
Propanil 275g/l

CÔNG DỤNG:

– Thuốc trừ cỏ lúa hậu nảy mầm (Thuốc trừ cỏ sót).
– Kiểm soát và trừ nhiều loại cỏ trên ruộng lúa: cỏ đuôi phụng, lồng vực, cỏ gạo, cỏ chác, cỏ xà bông…

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Đối tượng phòng trừ: Cỏ trong ruộng lúa
  • Thời gian sử dụng || Liều lượng
  • 4-6 ngày sau sạ || 100ml/25 lít
  • 7-9 ngày sau sạ || 120ml/ 25 lít
  • 10-18 ngày sau sạ || 160ml / 25 lít

Lượng nước phun từ 320 – 400 lít/ ha. Phun phủ đều khắp mặt ruộng.