Thuốc Trừ Cỏ Lúa Pro Buta

THÀNH PHẦN:

Butachlor:………………………………………………………………………275g/l Propanil:…………………………………………………………………………275g/l

CÔNG DỤNG:

– Kiểm soát tất cả các loại cỏ lá rộng, cỏ lác, cỏ hòa bản, cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ cháo… trong ruộng lúa.

– Diệt cỏ từ lúc cỏ mọc cho đến khi cỏ có 4 lá (4 – 12 ngày sau sạ)

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
THỜI GIAN SỬ DỤNG (Sau sạ)CÁCH PHAPhun 1 – 1.5 bình cho 1 công 1000m2
4 – 6 ngày100 – 120ml/bình 25 lít
7 – 9 ngày130 – 150ml/bình 25 lít
10 – 12 ngày160 – 200ml/bình 25 lít

* Lưu ý:

  • Đất trồng phải đủ ẩm trước khi phun, sau khi phun thuốc 1 ngày cho nước vào ruộng và giữ nước liên tục trong ruộng từ 4 – 7 ngày.
  • Lượng nước phun: 400 lít/ha.
  • Thời gian cách lý: không xác định