Thuốc trừ cỏ NÚI LỬA 18SL

THÀNH PHẦN:

Glufosinate 18% w/w

CÔNG DỤNG:

– Thuốc trừ cỏ không chọn lọc, có tác dụng tiếp xúc lưu dẫn, phá hủy diệp lục tố, gây cháy cỏ nhanh chóng, hiệu lực kéo dài.
– Diệt trừ được tất cả các loại cỏ trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp, cây ăn trái…
“CHÁY THEO CÁCH CỦA NHẬT”

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Lượng nước phun: 400-500 lít/ha.
  • Thời điểm phun thuốc: Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh.
  • Liều lượng: 3 lít/ ha.
  • Thời gian cách ly: Không xác định
  • Thể tích thực: 1 lít

Đoc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng