Thuốc trừ cỏ TARZAN 150SL

THÀNH PHẦN:

Glufosinate 150g/l

Active ingredient

CÔNG DỤNG:

– Thuốc trừ cỏ không chọn lọc, có tác dụng tiếp xúc lưu dẫn, phá hủy diệp lục tố, gây cháy cỏ nhanh chóng, hiệu lực kéo dài.
– Diệt trừ được tất cả các loại cỏ trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp, cây ăn trái…

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 3 lít/ha
  • Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha
  • Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh.