THUỐC TRỪ ỐC NGƯỜI NHỆN 750WP

THÀNH PHẦN:

Niclosamide 750g/kg

CÔNG DỤNG:

Thuốc trừ ốc Người Nhện 750WP_70gr là thuốc trừ ốc bươu vàng có hiệu quả cao tức thì. Ốc nào cũng diệt trừ, kể cả ốc lớn, ốc nhỏ và ốc trên cạn.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Áp dụng cho ruộng lúa:

  • Liều lượng: 0.3 – 0.4kg/ha
  • Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc ngay sau khi sạ hoặc 15 ngày sau sạ.
  • Khối lượng tịnh: 70gr