Thuốc trừ sâu EPNON 5 CHẤM 5EC

THÀNH PHẦN:

Emamectin benzoate… 50g/l

Dung môi & phụ gia đủ cho 1 lít

CÔNG DỤNG:

  • EPNON 5 Chấm là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, tác động tiếp xúc, vị độc và thấm sâu.
  • Thuốc trừ sâu EPNON 5 Chấm an toàn cho cây trồng, phù hợp với chương trình quản lý nông nghiệp sạch và bền vững.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đối với cây lúa:

  • Dịch hại: Sâu phao đục bẹ
  • Cách sử dụng: 0,2 lít/ha (12,5 ml/bình 25 lít)

Đối với cây bắp cải:

  • Dịch hại: Sâu xanh
  • Cách sử dụng: 0,5 lít/ha

Thể tích thực: 450ml