Thuốc trừ sâu EMA FUJI 50WG

THÀNH PHẦN:

Emamectin benzoate 50g/kg

CÔNG DỤNG:

Là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu. An toàn cho cây trồng, phù hợp với chương trình quản lý nông nghiệp sạch và bền vững.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đối với Nhện đỏ trên cây Cam:

  • Liều lượng: 60g/phuy 200 lít
  • Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 2 – 5 con trên lá.

Đối với Sâu xanh trên Bắp cải:

  • Liều lượng: 10g/bình 25 lít
  • Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi sâu tuổi 1 – 2.

PHÂN LOẠI: 110gr & 15gr