Thuốc trừ sâu EPNON BASSA FUJI 50EC

THÀNH PHẦN:

Thành phần: Fenobucarb 500 g/l; Phụ gia 500 g/l.

CÔNG DỤNG:

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc, làm kìm hãm hoạt động của men Cholinesteraza, ngăn cản dẫn truyền xung đột thần kinh. Vì vậy có hiệu lực diệt sâu rầy rất cao, nhanh, mạnh. Diệt cả rầy non và rầy trưởng thành.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Rầy nâu trên lúa
  • Liều lượng: 1,0 lít/ha. Lượng nước phun 400 lít/ha.
  • Phun thuốc khi mật độ rầy khoảng 20 – 30 con/khóm, rầy tuổi 1 – 2.
  • Thời gian cách ly: 14 ngày

PHÂN LOẠI

  • Thuốc trừ sâu EPNON BASSA FUJI 50EC 450ML
  • Thuốc trừ sâu EPNON BASSA FUJI 50EC 90ML